Image Alt

Tatrafoto należy do Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Zakopane

Tatrafoto należy do Tatrzańskiej Izby Gospodarczej Zakopane

Początkiem bieżącego roku złożyliśmy wniosek o przyjęcie do Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Ku naszej radości, wniosek został rozpatrzony pozytywnie i w tej chwili jesteśmy Tatrafoto należy do Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.  Początkiem marca mieliśmy okazję zaprezentować naszą firmę na Radzie Tatrzańskiej Izby Gospodarczej, która odbyła się w Hotelu Mercure Kasprowy Zakopane. Nadmienić musimy, że w Izbie jesteśmy obecnie jedyną firmą zajmująca się fotografią.

Czym jest Tatrzańska Izba Gospodarcza Zakopane

Jak można dowiedzieć się ze strony TIG, po przemianach ustrojowych jakie działy się w 1989 roku został reaktywowany zakopiański oddział Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej. Bardzo dynamicznie rozwijająca się w latach 1989-1992 działalność gospodarcza w Zakopanem spowodowała potrzebę powołania stowarzyszenia, które mogłoby wokół swojej działalności skupić przedsiębiorców różnych branż, kupców, usługodawców w ramach jednego zrzeszenia.

Z inicjatywy członków Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej zorganizowano zebranie założycielskie nowego stowarzyszenia – Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. Spotkanie to odbyło się dnia 26 października 1992 roku w Pensjonacie „Tatry” przy ul. Wierchowej w Zakopanem. W spotkaniu uczestniczyło blisko 100 przedstawicieli zakopiańskich firm spośród których 67-miu powołało do życia TIG.

Tatrzańska Izba Gospodarcza Zakopane została zarejestrowana 7 stycznia 1993 roku, a osobowość prawną otrzymała 15 lutego 1993 roku. Na zebraniu założycielskim wybrano władze Izby.

Izba od początków istnienia była dobrowolnym samorządowym stowarzyszeniem podmiotów gospodarczych. Oprócz podstawowych zadań statutowych między innymi z zakresu gospodarki, rozwoju przedsiębiorczości, kształtowania regionalnej polityki gospodarczej, doradztwa ekonomicznego prowadzi od wielu lat działalność społeczną głównie na rzecz dzieci z terenu Podhala. Jest jedyną samorządową organizacją z terenu Podhala o charakterze gospodarczym prowadzącą na tak szeroką skalę działalność charytatywną. Swoje istnienie, rozwój, działalność i osiągnięcia zawdzięcza ogromnemu zaangażowaniu członków i władz Izby.

Obecnie Tatrzańska Izba Gospodarcza jako jedno z siedmiu stowarzyszeń przedsiębiorców jest członkiem Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski. Gremium to działa przy Marszałku Województwa Małopolskiego i jest ciałem doradczym oraz opiniującym decyzje na szczeblu województwa. Tatrzańska Izba Gospodarcza jest również członkiem utworzonego przy Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego konsorcjum wspierania przedsiębiorczości. Ma swoich przedstawicieli m.in. w Powiatowej i Wojewódzkiej Radzie ds. Zatrudnienia, Małopolskiej Organizacji Turystycznej i Związku Euroregion „Tatry”.

TIG Zakopane

Tatrzańska Izba Gospodarcza Zakopane

 

 

Główny fotograf w Tatrafoto Prywatnie, tata dla dwójki wspaniałych dzieci

Post a Comment

Close
Tatrafoto fotograf zakopane

Fotograf Zakopane

Artystyczna fotografia ślubna

Instagram

@tatrafoto

Obserwuj Nas

[email protected]

+48 608 38 18 28