Galeria Architektury

``Na szlaku kultury sakralnej``

Zdjęcia wykonano w ramach projektu „Na szlaku kultury sakralnej” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska – Republika Słowacka